Ontruimingsassistent OK

De licentiesleutel is successvol geactiveerd.

Het besluit om te ontruimen, bijvoorbeeld ten gevolge van brand, is een ingrijpende beslissing. Op de OK komt daar nog eens bij dat er gevaarlijke stoffen zijn, de patiënt geheel afhankelijk is van de zorgverleners en er niet snel hulp van buitenaf op de OK kan komen. Daarom is het belangrijk dat je precies weet wat je moet doen bij brand of ontruiming. In deze cursus ga je die zaken leren. Je leert wie welke taken heeft en hoe je de taken uitvoert.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)

Ontruimingsassistent OK

Het besluit om te ontruimen, bijvoorbeeld ten gevolge van brand, is een ingrijpende beslissing. Op de OK komt daar nog eens bij dat er gevaarlijke stoffen zijn, de patiënt geheel afhankelijk is van de zorgverleners en er niet snel hulp van buitenaf op de OK kan komen. Daarom is het belangrijk dat je precies weet wat je moet doen bij brand of ontruiming. In deze cursus ga je die zaken leren. Je leert wie welke taken heeft en hoe je de taken uitvoert.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)